Vyhraj kabriolet na léto BMW Z4 | Auto ESA

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Kabriolet na léto
Česká republika
1.
 • Pořadatel soutěže: Autocentrum ESA a.s.
 • Zajištění technického servisu: Autocentrum ESA a.s. a SEZNAM a.s.
2.
 • Termín konání soutěže:
  Soutěž probíhá od 2.7. 2012 (00:01 hod.) do 24. 8. 2012 (23:59 hod.)
  (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.
3.
 • Místo kde se o soutěži dozvíte:
4.
 • Mechanika soutěže: Pro zapojení do soutěže je nutné splnění úkolu: Bezchybně zodpovědět soutěžní otázky kvízu soutěže a vyplnit údaje požadované pro zaslání odpovědí. Ze správných odpovědí bude vybrán každé soutěžní kolo výherce, který odešle správné odpovědi jako dvoustý v pořadí. Výherce vyhraje auto BMW Z4 na 10 dnů (zapůjčení auta na 10 dnů), další ceny.
  a) Soutěž bude mít 3 soutěžní kola, a to:
 • 2.7. – 15.7.
 • 16.7. – 29.7.
 • 30.7. – 12.8.
5.
 • Výhry v soutěži: Výherci vyhrají zapůjčení automobilu BMW Z4 od Autocentrum ESA a.s. na 10 dnů a mobilní telefon pro pořízení fotografií a videí ze své cesty zapůjčeným automobilem. Pokud během 10-ti dnů, kdy bude mít výherce zapůjčen vůz, předá Pořadateli minimálně 3 fotografie s popiskem a jedno video o minimální délce 30 vteřin, zůstane mobilní telefon v jeho vlastnictví.
6.
 • Účast v soutěži: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“) s platným řidičským průkazem skupiny B, nebo fyzická osoba mladší 18 let, za kterou výhru převezme zákonný zástupce starší 18 let s platným řidičským průkazem skupiny B.
7.
  Podmínky převzetí výher:
 • Výherce soutěžního kola (dále jen „výherce)“bude vždy v pondělí následující po příslušném soutěžním kole kontaktován mailem nebo telefonicky o své výhře zástupcem Autocentrum ESA a.s.
 • Výherce se zavazuje ve středu v týdnu, kdy bude kontaktován, se od 9.00 do 12,00 hod dostavit do Prahy, na adresu K Učilišti 170, Praha 10, kde převezme auto, a další ceny s tím, že pokud se výherce nedostaví řádně a včas, jeho nárok na výhru zaniká.
 • Pokud se výherce v daném termínu nedostaví nárok na výhru zaniká a výhercem se stává první náhradní výherce. V případě, že ani tento výherce nepřevezme výhru opakuje se postup do chvíle, dokud se nenajde výherce, který výše uvedenou podmínku splní.
 • Výherce nebo jeho zákonný zástupce se zavazuje předložit při převzetí auta řidičský a občanský průkaz
 • výherce se zavazuje poslat z 10 dnů, kdy bude mít zapůjčené auto, min 3 fotografie a jedno video, kde bude zachycena jeho jízda autem.
 • Výherce se zavazuje se následující pátek, tedy 10 dnů od zapůjčení vozidla, do 12,00 hod hod dostavit do Prahy, na adresu K Učilišti 170, Praha 10, kde odevzdá vozidlo zástupci Autocentrum ESA a.s.
 • Změna termínu a místa předání a odevzdání vozu místa je možná pouze Pořadatelem.
8.
 • Všeobecné podmínky:
  Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatelé neodpovídají za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 • Pravidla budou uvedena na stránkách www.kabrioleto.cz nebo budou zaslána po vyžádání soutěžícího. Tato pravidla jsou považována za jediná, úplná a konečná.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech.
 • Soutěžící odesláním soutěžní fotky či videa uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli soutěže za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní SMS.
 • Soutěžící účastí v soutěži uděluje Pořadateli soutěže souhlas s natáčením a focením převzetí auta a uvedení celého jména k použití v médiích.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatelů a stejně tak všichni zaměstnanci společnosti, která soutěž technicky zajišťuje a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii.
 • Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat peněžité plnění za soutěžní ceny. Ceny nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo v odůvodněných případech akci zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.
V Praze dne 12. 6. 2012